Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

Izera otwiera się na potencjalnych dostawców

ElectroMobility Poland (EMP) uruchomiła formularz dla dostawców zainteresowanych współpracą przy realizacji projektu, jak również budowaniu łańcucha dostaw. Formularz ten jest pierwszym etapem kontaktu z EMP, umożliwiającym wstępne przedstawienie doświadczenia oraz potencjału firm jeszcze przed rozpoczęciem formalnego procesu kontraktacji. Od uruchomiania formularza – 23 grudnia ub. roku – w bazie zarejestrowało się już 300 podmiotów reprezentujących 9 branż.

Od prezentacji prototypów, marki polskiego samochodu elektrycznego towarzyszy dialog ElectroMobility Poland z przedstawicielami firm- potencjalnych dostawców dla Izery. Oprócz spotkań i prezentacji indywidualnych odbyły się konferencje organizowane przez klastry lub organizacje skupiające przedstawicieli branży. Ogłoszenie lokalizacji fabryki w grudniu ub. roku zwiększyło zainteresowanie projektem w branży. Wychodząc naprzeciw jej zainteresowaniu ElectroMobility Poland uruchomiło formularz kontaktowy umożliwiający wstępną prezentację firm zainteresowanych współpracą z EMP.

Dysponujemy precyzyjnymi analizami potencjału lokalnej branży oraz specjalizacji obecnych na rynku firm. Pozwoliły nam one na oszacowanie liczebności i specjalizacji przedsiębiorstw, które mogą włączyć się w budowę łańcucha dostaw dla Izery. Otrzymujemy także bardzo dużo pytań i ofert od firm zainteresowanych współpracą przy rozwoju naszego projektu. Część firm, z którymi rozmawiamy rozszerza swój profil kompetencyjny dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku. Udostępniając formularz dla dostawców wychodzimy naprzeciw zainteresowaniu przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i tworzymy przestrzeń do prezentacji swojego doświadczenia oraz specjalizacji – mówi Beata Białoń-Dudek, Dyrektor Łańcucha Dostaw w ElectroMobility Poland.

– Formularz adresowany jest do wszystkich potencjalnych kooperantów EMP, zarówno firm inżynieryjnych, producentów części i komponentów jak również dostawców oprogramowania, czy przedsiębiorstw mających doświadczenie w budowie i planowaniu zakładów produkcyjnych. Zgłoszenia, które otrzymujemy w usystematyzowany sposób pozwalają uzupełnić wiedzę na temat potencjału sektora zebraną na poprzednich etapach realizacji projektu i zbudować kompletną bazę przedsiębiorstw, które mają potencjał do tego aby w przyszłości współtworzyć Izerę. – dodaje Białoń-Dudek.

We wrześniu ubiegłego roku ElectroMobility Poland, Polska Grupa Motoryzacyjna oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisały list intencyjny, którego celem jest zaangażowanie jak największej liczby rodzimych przedsiębiorców do łańcucha dostaw. ElectroMobility Poland jest również członkiem Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Formularz dostępny jest na stronie ElectroMobility Poland oraz – dla zagranicznych dostawców – na angielskiej wersji strony EMP.

Reklama