Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

Ładowarki przy autostradach, czyli przetarg GDDKiA w ramach AFIR

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpoczęła procedury przetargowe mające na celu wyłonienie operatorów stacji ładowania zlokalizowanych przy polskich autostradach i drogach ekspresowych, wchodzących w skład europejskiej sieci TEN-T. Ładowarki staną na 15 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) i przeznaczone będą dla samochodów osobowych i ciężarówek.

Zgodnie z komunikatem widocznym na stronie internetowej GDDKiA, postępowanie przetargowe obejmuje dzierżawę części nieruchomości na MOP-ach, przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje te zostały zaplanowane w ramach europejskiego planu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) i przewiduje postawienie takich urządzeń wzdłuż określonych dróg, będących częścią składową paneuropejskiej sieci TEN-T.

Rozpoczęty przetarg obejmuje następujące lokalizacje:

Autostrada A1 – MOP Gorzelanka Wschód i Zachód, Starcza Wschód i Zachód,

Autostrada A2 – MOP Cisna Północ i Południe,

Autostrada A4 – MOP Pruszków i Krajków Północ,

Droga S3 – MOP Lisiny Wschód i Zachód,

Droga S7 – MOP Zbójecka Góra,

Droga S8 – MOP Ochędzyn i Niwiska,

Droga S19 – MOP Kamień Wschód i Zachód,

W każdej z tych lokalizacji uruchomione mają być urządzenia dla pojazdów osobowych, o minimalnej mocy (w pierwszym etapie) 400 kW, jednostkowo nie mniejszej niż 150 kW, a także infrastruktura dla samochodów ciężarowych.

W tym drugim przypadku (z perspektywą do 2030 roku), staną ładowarki o jednostkowych mocach rzędu 350 kW, a łączna moc całego punktu sięgać będzie 3,6 MW. Dla aut ciężarowych powierzchnia dzierżawy obejmuje teren 800 m kwadratowych.

Podstawowym kryterium wyboru będzie cena dzierżawy, która jednak podzielona zostanie na dwie części: podstawową oraz zmienną, zależną od obrotu w danym punkcie. Ta druga to po prostu procent od przychodu generowanego na danej stacji.

Umowy dzierżawy mają być zawarte na okres 20 lat, z opcją przedłużenia na kolejne 5 lat. Ciekawym aspektem jest również fakt, że dzierżawcy będą mieli możliwość umieszczenia w danej lokalizacji również automatów do sprzedaży napojów i posiłków, czy też bezobsługowych sklepów autonomicznych.

Reklama