Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

Elektryki od 2026 ale teraz Audi zatwierdza dopuszczenie silników wysokoprężnych na paliwo odnawialne

Podobnie jak cała Grupa Volkswagen, Audi realizuje wizję mobilności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i chce osiągnąć neutralność klimatyczną netto do roku 2050.

Marka skupia się przede wszystkim na pojazdach z napędem elektrycznym, ale podnosi też ekologiczność swoich silników spalinowych. Wiele z obecnych sześciocylindrowych silników wysokoprężnych Audi zostało ostatnio dopuszczonych do stosowania odnawialnego paliwa HVO (ang. hydrotreated vegetable oil – hydrorafinowany olej roślinny).

Nasze jasno określone cele zapisane są w strategii 'Vorsprung 2030′ – wszystkie nowe modele, które będziemy wprowadzać na światowe rynki od roku 2026, będą wyłącznie elektryczne. W ten sposób wnosimy istotny wkład na drodze do mobilności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla” – mówi Oliver Hoffmann, szef rozwoju AUDI AG. „Równocześnie optymalizujemy naszą ofertę silników spalinowych pod kątem zwiększenia wydajności i obniżenia emisji. Jednym ze sposobów w jaki to czynimy, jest stworzenie niezbędnych podstaw technicznych do stosowania paliw odnawialnych, takich jak HVO.

Paliwa odnawialne, lub jak się je czasem określa – reFuels, umożliwiają eksploatację silników spalinowych w sposób bardziej przyjazny dla klimatu. Są one skutecznym sposobem na odchodzenie od paliw kopalnych – zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i po roku 2033, kiedy to z taśmy produkcyjnej w Europie zjedzie ostatnie Audi z silnikiem spalinowym.

Modele Audi z silnikami wysokoprężnymi V6 o mocy do 210 kW (286 KM) włącznie, opuszczające fabryki koncernu od połowy lutego, mogą być tankowane paliwem HVO zgodnym z europejską normą EN 15940. Hydrorafinowany olej roślinny (HVO) jest paliwem ekologicznym, które umożliwia redukcję emisji CO2 o 70-95% w porównaniu z olejem napędowym produkowanym z kopalnej ropy naftowej. Kolejną zaletą HVO jest jego znacznie wyższa wartość liczby cetanowej, co oznacza bardziej wydajne i czystsze spalanie w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym.

Ponieważ wartość liczby cetanowej HVO jest wyższa o około 30 procent, poprawia się jakość spalania w silnikach wysokoprężnych. Pozytywne efekty tego zjawiska są szczególnie widoczne podczas rozruchu zimnego silnika. Przed udzieleniem homologacji sprawdziliśmy wpływ HVO na poszczególne komponenty, osiągi i emisję spalin w określonych seriach walidacyjnych” – mówi Matthias Schober, szef działu rozwoju układów napędowych V-TFSI, TDI i PHEV w Audi. Najpopularniejsze warianty silników zostały potraktowane priorytetowo, tak by dać jak największej liczbie klientów możliwość korzystania z paliw odnawialnych.

HVO produkowane z pozostałości i odpadów biologicznych

Do produkcji HVO wykorzystuje się materiały odpadowe, takie jak odpadowy olej spożywczy lub pozostałości z rolnictwa. Poprzez dodanie wodoru (uwodornienie) oleje te są przekształcane w węglowodory alifatyczne. W ten sposób zmienia się właściwości olejów roślinnych, dzięki czemu nadają się one do stosowania w silnikach wysokoprężnych. Można je dodawać do konwencjonalnego oleju napędowego, zastępując składniki kopalne, lub stosować w postaci niezmieszanej jako stuprocentowo czyste paliwo.

HVO nazywane jest również paliwem BTL (ang. biomass-to-liquid). Oprócz BTL istnieją jeszcze inne metody wytwarzania syntetycznych paliw do silników wysokoprężnych, takie jak GTL (ang. gas-to-liquid) i PTL (ang. power-to-liquid). Te ostatnie mogą być uzyskiwane w sposób zrównoważony z odnawialnej energii elektrycznej, wody i CO2 z atmosfery. Jako rzeczownik zbiorczy dla tych paliw, podlegających normie EN 15940, stosuje się termin XTL (ang. X-to-liquid), gdzie „X” oznacza oryginalny komponent. Dystrybutory zawierające te paliwa są odpowiednio oznaczone tym symbolem. Zatwierdzone modele Audi mają naklejkę XTL w korku zbiornika paliwa.

Reklama