Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

GreenWay otrzyma 85 milionów Euro na rozwój

GreenWay pozyskał 85 mln EUR na dalszy rozwój od międzynarodowych funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w projektach infrastrukturalnych: Helios Energy Investment oraz Generation Capital.

Helios Energy Investments oraz Generation Capital sfinalizowały umowę ze spółką GreenWay Holding, na mocy której przekażą GreenWay ponad 85 milionów EUR na przyspieszenie rozwoju spółki. Do tej rundy finansowania dołączyli także obecni akcjonariusze – janom a.s. oraz Neulogy Ventures. Jest to największa znana inwestycja w sektorze elektromobilności w tym regionie Europy, a zarazem uwiarygodnienie dużego potencjału rozwojowego elektromobilności w regionie i silnej pozycji GreenWay na rynku.

Wysokość pozyskanych funduszy odzwierciedla silne fundamenty GreenWay – firmy będącej liderem rynku, posiadającej głęboką wiedzę branżową, a także wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów oraz sprawną organizację. Dodatkowo jest uznaniem orientacji spółki na potrzeby klientów i jej wizji wspierania transformacji transportu w kierunku zeroemisyjności w celu uczynienia naszej planety czystszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Zawarcie umowy zbiega się w czasie z przyspieszeniem rozwoju rynku samochodów elektrycznych. W 2021 roku, już jeden na pięć sprzedanych samochodów w Europie posiadał napęd w pełni elektryczny, co pozwoliło na sprzedaż 2 mln sztuk pojazdów elektrycznych, podczas gdy w 2020 roku ilość ta wynosiła jedynie 1,3 mln sztuk. GreenWay wraz z nowo pozyskanymi akcjonariuszami widzi również ogromny potencjał rozwoju tego rynku w regionie, liczącym ponad 100 mln mieszkańców. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na postrzeganie inwestycji jest bardzo szybko rosnący i konsolidujący się rynek infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Europie.

Peter Badik, Współzałożyciel i prezes zarządu GreenWay Holding:

Założyliśmy spółkę GreenWay aby uczynić Europę miejscem czystszym, zdrowszym i mniej zależnym od ropy naftowej. Aby to osiągnąć, budujemy infrastrukturę do ładowania, która umożliwi szybszy wzrost liczby samochodów elektrycznych, co jest kluczowym elementem naszej wizji. Mniejsza zależność od importowanych paliw kopalnych jest szczególnie istotna zwłaszcza teraz, gdy doświadczamy deficytu gazu ziemnego, wzrostu cen energii oraz głośnych w ostatnim czasie zawirowań politycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że Generation Capital oraz Helios dołączyli do nas aby wspólnie dążyć do realizacji naszej misji. Inwestycja ta zapewnia nam solidne podstawy finansowe w czasie, gdy rynek dojrzewa i zaczyna się konsolidować. Pozostając niezależnymi będziemy w lepszej pozycji, aby czerpać jak najwięcej z możliwości, jakie te zmiany przynoszą.
Znacząca część pozyskanego kapitału zostanie przeznaczona na dalszą rozbudowę firmy oraz sieci stacji ładowania. Będziemy również skupiać się na poprawie naszych możliwości technologicznych, które obecnie – obok fizycznej budowy infrastruktury – znajdują się w centrum naszej strategii.
Patrząc wstecz na to jak daleko zaszliśmy, począwszy od pierwszych instalacji w Polsce i Słowacji, jestem ogromnie dumny z całego zespołu GreenWay, z tego, co udało nam się osiągnąć. Byłoby to niemożliwe do osiągnięcia, gdyby nie pionierzy elektromobilności, nasi klienci, którzy byli z nami podczas pokonywania tych wszystkich elektrycznych kilometrów. Wierzę, że jeszcze wspólnie dużo przed nami i wielu nowych entuzjastów elektromobilności do nas jeszcze dołączy.

Rafał Czyżewski, Prezes, GreenWay Polska:

Pozyskanie nowych inwestorów pozwoli nam znacząco przyspieszyć proces rozbudowy publicznej infrastruktury ładowania. Zamierzamy również pogłębić współpracę z biznesem i stać się partnerem pierwszego wyboru dla firm, które zamierzają przejść na elektromobilność i potrzebują kompleksowego wsparcia, aby skutecznie przeprowadzić tę transformację.

Erez Gissin, Partner Zarządzający, Helios Energy Investments:

Po dokonanej 18 miesięcy temu inwestycji Helios 5 w sektor elektromobilności w Izraelu, cieszymy się mogąc zainwestować w rozwój GreenWay i tym samym zwiększyć nasz wpływ w sektorze infrastruktury ładowania w Europie. GreenWay posiada ogromne możliwości rozwoju jako lider sektora w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a posiadane wieloletnie doświadczenie w branży dobrze pozycjonuje spółkę względem przyszłego rozwoju elektromobilności w Europie. Helios znalazł w GreenWay przedsiębiorczy i doświadczony zespół, który może poprowadzić spółkę w obliczu wyzwań tej nowej i rozwijającej się branży. Helios 5 chce rozwijać swoją sieć w tym sektorze, a współpraca z GreenWay może stanowić istotny element tej podróży.

Tomy Meltzer, Head of Investor Relations, Generation Capital:

Inwestycja w GreenWay jest doskonałą okazją do zapoznania się ze sposobem działania silnej, szczycącej się wysoką jakością firmy, rozwijającej się w sektorze ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo jest sposobem na realizację naszego celu inwestycyjnego w zakresie inwestycji w transformacje energetyczną i aktywa wspierające zrównoważony rozwój. GreenWay ma wyjątkową pozycję rynkową, która wraz z doświadczonym zespołem stanowi optymalną platformę dla Generation Capital do zaangażowania w branżę elektromobilności, przy jednoczesnej realizacji założeń dotyczących oczekiwanej stopy zwrotu. Z dumą rozpoczynamy współpracę z GreenWay i cieszymy na włączenie spółki do naszego portfolio.

Jan Miskovsky, Prezes, janom a.s.:

Wspieramy GreenWay od samego początku, kiedy działali jeszcze w formie start-up’u i jesteśmy dumni mogąc towarzyszyć im w miarę ich rozwoju. Największa jednak satysfakcja płynie z faktu, że wspieraliśmy GreenWay podczas ciężkich początków sektora elektromobilnego aż do dziś. Zielona rewolucja znajduje się w centrum naszej strategii inwestycyjnej, a GreenWay jest głównym podmiotem w tym zakresie w naszym portfolio, realizującym naszą misję zrównoważonego rozwoju. Ponadto, dzięki GreenWay byliśmy również w stanie rozwinąć rozwiązania w zakresie pełnego łańcucha wartości opartego na zielonej energii.

Christian Mandl, Partner Zarządzający, Neulogy Ventures:

Jesteśmy dumni z inwestycji, które dokonaliśmy podczas początkowej fazy rozwoju spółki GreenWay, oraz co w tym czasie zostało osiągnięte pod przewodnictwem Petera Badika. GreenWay zawsze stawia na pierwszym miejscu swoją misję transformacji transportu na zeroemisyjny. Ta najnowsza runda inwestycyjna umacnia wiodącą pozycję spółki na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, a my cieszymy się na kontynuację jej wspierania wspólnie z nowymi akcjonariuszami.

Reklama