Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

Kia prezentuje plan działania w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla

Kia Corporation zaprezentowała plan działania w celu osiągnięcia pozycji lidera pod względem zrównoważonych, odpowiedzialnych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu mobilności, ogłaszając zobowiązanie do uzyskania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 roku.

Kia ogłosiła swój plan podczas prezentacji „Kia Sustainability Movement” w Internecie, która miała miejsce 11 listopada. Plan Kia, dotyczący zostania „dostawcą zrównoważonych rozwiązań z zakresu mobilności”, odzwierciedla podejście firmy do zrównoważonego rozwoju. Polega ono na tworzeniu zrównoważonych rozwiązań z zakresu mobilności dla klientów, społeczeństw oraz całego świata.

Pierwszy znaczący krok zgodny z tym planem polega na osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 roku i opiera się na trzech filarach – „Zrównoważonej mobilności”, „Zrównoważonej planecie” i „Zrównoważonej energii”.
Filary określają działania firmy Kia w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla we wszystkich aspektach związanych z produkcją – od dostaw i logistyki, przez produkcję samochodów i ich eksploatację, aż po usuwanie odpadów. Do 2045 roku Kia planuje zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla o aż 97% w porównaniu z poziomem w 2019 roku. Firma osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, wdrażając dodatkowe środki, aby w pełni zrównoważyć pozostałą emisję dwutlenku węgla.

※ Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla: stan równowagi pomiędzy CO2 emitowanym do atmosfery a CO2 usuwanym z atmosfery.

Dla nas to nie tylko wyznaczanie i osiąganie celów. Chodzi o przedstawienie planu, który zainspiruje innych do przyłączenia się do ruchu na rzecz ludzkości i ochrony środowiska” – powiedział Hosung Song, Prezes i Dyrektor Generalny Kia. „Zgodnie z naszą wizją zostania dostawcą zrównoważonych rozwiązań z zakresu mobilności, zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 roku”.

Kia zaprezentowała także Concept EV9 przed jego premierą podczas AutoMobility w Los Angeles. Koncepcyjny samochód elektryczny typu BEV wyraża zobowiązanie marki Kia do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Gama wyłącznie elektrycznych samochodów na światowych rynkach do 2040 roku

Największa część emisji dwutlenku węgla generowana przez producenta samochodów masowych ma miejsce wówczas, gdy auto znajduje się w codziennym użytkowaniu, co zaspokaja potrzeby klientów z zakresu mobilności. Właśnie z tego powodu Kia priorytetowo podchodzi do przejścia z samochodów z silnikiem spalinowym na auta przyjazne dla środowiska. W tym celu, aby osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla na etapie użytkowania samochodu, Kia jeszcze bardziej przyspieszy realizację swojej średnio- i długoterminowej strategii znanej jako „Plan S”.

Kia zamierza całkowicie zelektryfikować ofertę samochodów w Europie do 2035 roku. Od 2040 roku gama modeli marki Kia na kluczowych rynkach na świecie również będzie składać się wyłącznie z modeli zelektryfikowanych, które zapewniają zerową emisję dwutlenku węgla podczas codziennej eksploatacji. Właśnie na tym etapie „życia” samochodu Kia poczyni ogromny postęp w radykalnym ograniczeniu największej emisji dwutlenku węgla.

W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na etapie dostaw części, Kia współpracuje również ze swoimi dostawcami. Do 2022 roku Kia opracuje system monitorowania emisji dwutlenku węgla dla swoich firm partnerskich i będzie im dostarczać odpowiednie rozwiązania na podstawie uzyskanych danych. Kluczowym elementem tego planu jest wykorzystanie tzw. „zielonej stali”, ponieważ przemysł metalurgiczny tradycyjnie odpowiada za jedną z największych emisji dwutlenku węgla na świecie.

※ Zielona stal: stal produkowana w ekologicznym procesie, w którym zminimalizowane jest zużycie paliw kopalnych.

Ochrona ekosystemów morskich i kompensowanie emisji dwutlenku węgla

Kia uruchomi projekt „Blue Carbon” („Niebieski węgiel”), aby aktywnie przyczynić się do ochrony środowiska, zamiast tylko ograniczać emisję w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Projekt skupi się na ekosystemach morskich, które są jednymi z najbardziej wydajnych pochłaniaczy węgla.

※ Niebieski węgiel: węgiel pochłaniany i magazynowany w wodorostach i błotach skutecznie zmniejsza ilość węgla w atmosferze.

Aby zwiększyć ilość niebieskiego węgla, Kia we współpracy z partnerami zewnętrznymi odbuduje i zachowa przybrzeżne tereny podmokłe Korei. W ramach tego przedsięwzięcia Kia planuje omówić możliwości wdrożenia konkretnych projektów z koreańskim Ministerstwem Oceanów i Rybołówstwa. Korea ma jedno z najbardziej rozległych środowisk błotnych na świecie, co jest korzystne dla wzrostu poziomu błękitnego węgla.

Kia, dbając o budowanie zrównoważonej przyszłości, będzie również współpracować z organizacją „The Ocean Cleanup”. Organizacją non-profit, która opracowuje technologie umożliwiające pozbycie się plastiku z oceanów. W pierwszej kolejności odpady z tworzyw sztucznych, które znajdują się w oceanach muszą zostać usunięte, w drugiej – nowy plastik nie powinien przedostawać się do oceanów. W tym celu „The Ocean Cleanup” opracował tzw. „Interceptor” do rozmieszczenia w rzekach na świecie, aby zapobiegać przedostawaniu się plastikowych śmieci do oceanów.

Co więcej, Kia będzie współpracować z „The Ocean Cleanup” w celu stworzenia systemu obiegu zasobów. Kia zapewni wsparcie materiałowe przy budowie „Interceptorów” i wykorzysta odpady z tworzyw sztucznych zebrane podczas oczyszczania rzek w ​​produkcji samochodów. Do 2030 roku Kia planuje zwiększyć udział wykorzystania plastiku do 20%.

Firma planuje również wdrożenie procesów recyklingu tworzyw sztucznych na etapie utylizacji samochodów. Kiedy do tego dojdzie, procesy te zwiększą odsetek ponownego wykorzystania zużytych baterii i plastiku. Od 2022 roku Kia wspólnie z partnerami zewnętrznymi planuje również przeprowadzenie projektów pilotażowych związanych z magazynowaniem energii w akumulatorach po ich wymontowaniu z samochodów.

Osiągnięcie certyfikatu RE100 i zerowej emisji we wszystkich fabrykach marki Kia

Do 2045 roku Kia chce osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla na wszystkich poziomach działalności – w tym również we wszystkich zakładach produkcyjnych. Koncern wraz z kluczowymi spółkami zależnymi w lipcu ogłosiły plan przyłączenia się do inicjatywy RE100. Obecność w RE100 Climate Group oznacza przejście w 100% na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

W przypadku zagranicznych fabryk należących do marki Kia, energia elektryczna potrzebna do produkcji będzie pozyskiwana ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Do 2040 r. przejście na energię ze źródeł odnawialnych nastąpi także we wszystkich krajowych zakładach produkcyjnych Kia. Zgodnie z zobowiązaniem RE100, słowacki zakład produkcyjny Kia już w 100 procentach przestawił się na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki przejściu na wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej w wypadku zakładów w Korei, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Indiach.

Kontynuując poprawę wydajności zakładów produkcyjnych, Kia dąży do zmniejszenia każdego roku emisji dwutlenku węgla o jeden procent. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla.

Do 2030 roku wszystkie auta floty firmowej Kia zastąpi samochodami zelektryfikowanymi.

 

Reklama