Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

„Fit for 55” pod lupą ekspertów – zmiany w sektorze transportu

Ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” może doprowadzić do zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych na rynku unijnym.

Podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021 – najważniejszego wydarzenia branży e-mobility w regionie CEE – międzynarodowi eksperci odpowiedzą na pytanie, w jakim stopniu planowane zmiany wpłyną na sektor transportu w Polsce i pozostałych krajach europejskich.

Klimatyczna sesja

Pakiet legislacyjny „Fit for 55” to kluczowe narzędzie prowadzące do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z którym do 2040 roku Europa ma się stać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Ten ambitny plan ma za zadanie zredukować emisje gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej o 55 proc. do 2030 r. w porównaniu do poziomów z roku 1990. Jednym z najważniejszych obszarów, które obejmie dekarbonizacja, jest sektor transportu. Przełomowym postulatem jest zobowiązanie koncernów motoryzacyjnych do obniżenia (względem roku 2021) emisji nowych samochodów o 55 proc. (osobowe) i 50 proc. (dostawcze) od 2030 r. Od 2035 r. redukcja emisji wyniesie już 100 proc. W praktyce oznacza to zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych w państwach członkowskich UE. Kluczowe tezy pakietu „Fit for 55” dotyczą także energii. Jej konsumpcja już w 2030 roku ma być w połowie oparta na źródłach odnawialnych (OZE), ponieważ z końcem dekady zostanie ograniczona produkcja z węgla, a w roku 2035 z gazu ziemnego. Całkowite wyłączenie korzystania z węglowodorów w celach energetycznych i przemysłowych nastąpi w 2040 roku.

Propozycja Komisji Europejskiej oznacza prawdziwy przełom dla sektora motoryzacyjnego i energetycznego. Podczas „Kongresu Nowej Mobilności 2021” odbędzie się sesja klimatyczna w całości poświęcona przewidywanym następstwom „Fit for 55”. Ponad 20 międzynarodowych ekspertów z całego łańcucha wartości e-mobility weźmie udział w dyskusji, jak zamienić wyzwanie, którym jest wdrożenie tego pakietu, w okazję na wykreowanie szybkiego procesu obniżenia emisyjności transportu drogowego i ustanowienia neutralności klimatycznej w tym samym tempie, we wszystkich krajach UE – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

AFID zamienia się w AFIR

Istotnym elementem „Fit for 55” jest zmiana Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zastąpienie jej Rozporządzeniem o tym samym tytule. Tym samym AFID zamienia się w AFIR. To oznacza, że wszystkie cele, które ostatecznie zostaną w ramach pakietu uchwalone staną się wiążące dla Państw Członkowskich. W myśl przedstawionych propozycji, to oznacza między innymi, że na koniec każdego roku Państwa Członkowskie zapewnią, iż dla każdego nowo zarejestrowanego samochodu całkowicie elektrycznego (BEV) dostępne będzie minimum 1 kW mocy w publicznej infrastrukturze ładowania. Dla każdej hybrydy typu plug-in (PHEV), ma to być minimum 0,66 kW mocy. Rozporządzenie wyznacza również ambitne cele pod kątem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i mobilności wodorowej. Co więcej, do 1 stycznia 2024 r. każde państwo członkowskie przedstawi Komisji Europejskiej projekt narodowej strategii rozwoju rynku paliw alternatywnych zapewniających osiągnięcie celów AFIR oraz pakietu „Fit for 55”.

Implementacja poważnym wyzwaniem

Dodając do tego cele i regulacje zaproponowane w całym pakiecie, który obejmuje łącznie 10 aktów legislacji, należy stwierdzić, że dla wielu członków Unii Europejskiej implementacja pakietu będzie poważnym wyzwaniem, szczególnie istotnym w przypadku państw Europy Środkowo-Wschodniej, która wciąż opiera wytwarzanie energii na węglu i innych węglowodorach i w której rynek elektromobilności wciąż znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Podczas KNM 2021 omówimy rozwiązania, które w kontekście „Fit for 55” pozwolą na zdecydowane przyspieszenie popularyzacji pojazdów zeroemisyjnych i rozbudowę infrastruktury ładowania w Polsce” – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Pięćdziesięciu wystawców

Kongres Nowej Mobliności 2021 odbędzie się w dniach 6-8 października br. w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. To kolejna już edycja najważniejszej w Polsce konferencji w całości poświęconej elektromobilności. Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Miasto Łódź. Kongres Nowej Mobilności 2021 obejmie dwie sceny, sześć sal warsztatowych i okrągłych stołów, ponad czterdzieści spotkań merytorycznych, dziesięć premier i pięćdziesięciu wystawców. Oprócz debat prowadzonych na scenie głównej w Centrum Nauki i Techniki EC1, organizatorzy zaplanowali wiele praktycznych spotkań w gronie 200 ekspertów i liderów zrównoważonego transportu w Polsce, w ramach warsztatów, okrągłych stołów, grup roboczych i sesji Q&A. Tuż po zakończeniu Kongresu, rozpocznie się specjalne wydarzenie towarzyszące – Manufaktura Elektromobilności, która odbędzie się w dniach 8-9 października. Rynek łódzkiej Manufaktury zamieni się w wyjątkową strefę zeroemisyjnych technologii w transporcie, otwartą dla wszystkich zwiedzających (wcześniej strefa ekspozycyjna będzie zorganizowana przed Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi). W ramach wydarzenia w łódzkiej Manufakturze zaplanowano prelekcje i debaty edukacyjne oraz warsztaty poświęcone ekologii, ochronie klimatu i elektromobilności. Na rynku Manufaktury odbędzie się także prezentacja aktualnie dostępnych modeli samochodów elektrycznych, a także infrastruktury ładowania. Uczestnicy tego wydarzenia będą również świadkami pierwszego zlotu członków EV Klubu Polska – największego w Polsce klubu użytkowników samochodów elektrycznych.

Więcej informacji o Kongresie Nowej Mobilności 2021 dostępnych jest na stronie internetowej www.kongresnowejmobilnosci.pl, która zainteresowanym umożliwia również rejestrację.

Reklama