Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

PAIH i PSPA stworzą warunki dla rozwoju elektromobilności w kraju i za granicą

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) podpisały porozumienie o współpracy. Jego celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju i umocnienia polskiej branży elektromobilności zarówno w kraju, jak i za granicą.

PAIH i PSPA już wcześniej podejmowały wspólne inicjatywy na rzecz promowania polskiej branży zeroemisyjnego transportu. Wśród działań cieszących się największym zainteresowaniem były m.in. wspólne konferencje (m.in. kongres MOVE) oraz warsztaty. Obie instytucje wspierają się merytorycznie, czego efektem jest budowa i promocja rynku elektromobilnego i wodorowego oraz skuteczne wspieranie polskich firm z sektora nowej mobilności. Obie organizacje współpracują też w ramach grup eksperckich, w tym w trwających obecnie pracach nad opracowywaną strategią wodorową RP.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest bez wątpienia organizacją zorientowaną na przyszłość. Merytoryczną i skutecznie zarządzaną. To grupa ekspertów, która w ciągu kilku lat współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu udowodniła zdolność do podejmowania wielopłaszczyznowych oraz nowatorskich działań zmierzających do promowania wiedzy na temat nowej mobilności oraz inicjowania rozmów i działań zmierzających do rozwoju rynku elektromobilności oraz rynku wodorowego w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że porozumienie pomiędzy PSPA i PAIH przyczyni się do zintensyfikowania prac w tych obszarach, jak również do zwiększenia dynamiki ekspansji naszych rodzimych firm z szybko rozwijającego się polskiego sektora nowej mobilności – mówi Krzysztof Drynda, Prezes PAIH.

Dynamiczny rozwój elektromobilności na świecie stanowi olbrzymią szansę na wzrost kompetencji i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Już teraz Polska zajmuje szczególne miejsce na elektromobilnej mapie Europy w zakresie produkcji baterii trakcyjnych, stacji ładowania oraz autobusów elektrycznych. W ramach współpracy podjętej z PAIH zamierzamy podjąć przekrojowe działania na rzecz dalszego umocnienia pozycji polskich firm w międzynarodowym łańcuchu dostaw zeroemisyjnego transportu – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Nawiązana współpraca będzie opierała się głównie na podejmowaniu wspólnych inicjatyw, przyczyniających się do m.in. rozwoju eksportu produktów i usług polskich firm branży nowej mobilności, wzajemnego wsparcia w niwelowaniu barier rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw z sektora elektromobilności, w szczególności poprzez promowanie tej branży potencjalnym kontrahentom zagranicznym, obecnym lub dopiero planującym współpracę gospodarczą z Polską.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. PSPA zrzesza ponad 130 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT). Agencja jest jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez biura na całym świecie. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyty i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

 

Źródło: na podstawie PSPA

Reklama