Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

Co przemawia za autami elektrycznymi zdaniem Polaków? Znamy wyniki badań

Własne rozeznanie i przejażdżka autem elektrycznym są najczęstszymi powodami, które przekonują Polaków do rozważania zakupu samochodu elektrycznego. Zaskakująco duży odsetek ankietowanych biorących pod uwagę wspomniany zakup wcale nie mieszka w domach jednorodzinnych.

Najnowsze badanie zrealizowane przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen skupia się na ankietowanych, którzy deklarują, że rozważają zakup samochodu elektrycznego (23% wszystkich przebadanych Polaków). Ich opinie rzucają światło na przyczyny, dla których Polacy zaczynają brać pod uwagę przesiadkę do auta na prąd. Co ciekawe, wbrew obiegowej opinii, znaczna część tej grupy nie mieszka w domach jednorodzinnych i wcale nie traktuje samochodów elektrycznych jako potencjalnie drugich lub trzecich aut w ich gospodarstwach domowych.

Dlaczego samochód elektryczny?

Grupę badanych, która na pytanie „Czy rozważasz zakup samochodu elektrycznego?” odpowiedziała „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”, zapytano: „Co sprawiło, że rozważasz zakup samochodu elektrycznego?”. Respondenci nie musieli ograniczać się do wyboru tylko jednej przyczyny.

Najczęściej zaznaczaną odpowiedzią były informacje, które ankietowani znaleźli na temat samochodów elektrycznych, np. w Internecie czy prasie („Przekonało mnie to, co czytałem lub oglądałem na temat aut elektrycznych”). Wskazało na nią 51% badanych. Nieco mniej (36%) odpowiedziało, że punktem zwrotnym była dla nich możliwość przejechania się samochodem elektrycznym (jazda testowa u dealera, skorzystanie z usługi carsharingu lub przejażdżka samochodem znajomego). Dla jednej czwartej (25%) bezpośrednim impulsem do rozważania takiego zakupu było zobaczenie auta elektrycznego na ulicy („Spodobały mi się auta elektryczne, jakie widziałem na ulicach”).

Sam impuls nie wystarczy jednak, by podjąć decyzję zakupową. Niezbędna jest świadomość korzyści płynących z wyboru konkretnego produktu. Rozważający zakup auta na prąd na pytanie „Jakie są według Ciebie najważniejsze powody, które przemawiają za zakupem samochodu elektrycznego?” wymieniają najczęściej:

• ochronę środowiska (61%),
• niskie koszty eksploatacji (40%),
• możliwość ładowania samochodu w domu (35%),
• przywileje, czyli darmowe parkowanie w płatnych strefach, możliwość jazdy buspasami (28%),
• bardzo cichą pracę silnika elektrycznego (23%).

Lista ta daje szerszy obraz sposobu, w jaki auta elektryczne postrzegane są przez osoby rozważające ich zakup.

Nie tylko dla mieszkających w domach jednorodzinnych

Wyniki najnowszego badania InsightOut Lab i marki Volkswagen przeczą tezie, że samochodami elektrycznymi zainteresowani są prawie wyłącznie ci Polacy, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych oraz ci, dla których auto na prąd byłoby drugim lub trzecim autem w gospodarstwie domowym.

Po pierwsze, 44% rozważających wspomniany zakup mieszka w blokach. Odsetek ten jest jeszcze większy, jeśli pod uwagę weźmiemy tylko tych badanych, którzy stanowczo (odpowiedź „zdecydowanie tak”) rozważają zakup samochodu elektrycznego. Wówczas wynosi on aż 48%. Innymi słowy, niemal połowa Polaków zdecydowanie biorących pod uwagę zakup samochodu elektrycznego mieszka w blokach.

Po drugie, 43% ankietowanych, którzy rozważają przesiadkę do samochodu elektrycznego, twierdzi, że gdyby kupili auto na prąd, byłoby ono jedynym autem w ich gospodarstwie domowym. Dla 44% samochód elektryczny byłby jednym z dwóch samochodów w domu, a dla 13% – jednym z trzech lub więcej.

Metodologia badania
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-22 marca 2021 r. przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1077 osób. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

 

 

Reklama