Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

Koncentracja Audi na elektromobilności – budżet rzędu 17 miliardów euro

Planując inwestycje na najbliższych pięć lat, AUDI AG kontynuuje swoją transformację w kierunku dostawcy połączonej w sieć i zrównoważonej mobilności segmentu premium. Dzięki kwocie około 35 mld euro inwestycje, zwłaszcza w zakresie przyszłych projektów motoryzacyjnych, pomimo trudnych warunków prowadzenia działalności pozostają na wysokim poziomie.

Tylko na technologie przyszłości przeznacza się około 17 mld euro, co stanowi połowę sumy inwestycji. Podobnie jak cała Grupa Volkswagen, Audi wzmacnia inwestycje w elektromobilność. Producent samochodów klasy premium przeznaczył około 15 mld euro na ten i przyszły temat hybrydyzacji, podkreślając w ten sposób ich kluczowe znaczenie w dążeniu marki do elektromobilności. Niezbędny zakres finansowy jest tworzony w oparciu o założenie efektu synergii w ramach Grupy Volkswagen – zarówno w strategii e-platform, jak i w rozwoju oprogramowania. Ulepszenia w zakresie kosztów stałych, szczuplejsze portfolio produktów oraz oszczędności na inwestycjach niezwiązanych z pojazdami, przyczyniają się dodatkowo do finansowej stabilności marki Audi.

Dzięki planom inwestycyjnym, które są obecnie wdrażane, wzmacniamy Audi w newralgicznym czasie przekształceń głównego biznesu. Zapewnienie technicznego przywództwa czterech pierścieni w dziedzinie napędów elektrycznych i osieciowania jest celem działań rady nadzorczej i zarządu. Zapewniamy Audi niezbędne do tego środki” – mówi Herbert Diess, przewodniczący Rady Nadzorczej AUDI AG.

Zatwierdzone dziś inwestycje mające na celu wzmocnienie działań Audi w przyszłości, takich jak elektryfikacja, technologia hybrydowa i digitalizacja, są dla nas niezwykle ważne – zwłaszcza w czasie transformacji. Zapewniają one techniczną przewagę Grupy. Ich wynikiem będą nowe projekty, a wraz z nimi nowe, wysokiej jakości miejsca pracy. Jest to dla nas, jako przedstawicieli pracowników, decydujący czynnik” – podkreślił Peter Mosch, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej AUDI AG i przewodniczący Generalnej Rady Zakładowej AUDI AG.

Elektryfikacja i hybrydyzacja

W latach 2021-2025, AUDI AG planuje wydatki na badania i rozwój oraz na inwestycje w środki trwałe w wysokości około 35 mld euro. Prawie 17 miliardów euro przeznacza na projekty pojazdów i innowacyjne rozwiązania techniczne, podkreślając w ten sposób naczelne założenia marki, przejawiające się w haśle przewodnim: „Vorsprung durch Technik – przewaga dzięki technice”.

Łączna suma kosztów przeznaczonych na rozwój uwzględnia efekt synergii w Grupie Volkswagen. Przykład: rozwój i wdrażanie platform elektrycznych odbywa się we wszystkich markach Grupy. Audi wspólnie z Porsche rozwija elektryczną platformę premium (PPE), jednocześnie korzystając z rozwiązania technicznego dostępnego dla wszystkich marek Grupy: modułowej platformy dla pojazdów z napędem elektrycznym (MEB). Plany inwestycyjne przewidują, że wydatki przeznaczone na lata 2021-2025 koncentrować się będą przede wszystkim na wdrażaniu „elektrycznej mapy drogowej”, z ofensywą produktową na dużą skalę modeli w pełni i częściowo elektrycznych. Na samą elektryfikację przewidziano w kontekście tej rundy planowania kwotę około 15 mld euro – to ponad 40 procent całkowitych wydatków. Około 10 mld euro ma zostać przeznaczonych na elektromobilność, a 5 mld euro na rozwiązania hybrydowe. Do 2025 r. AUDI AG rozszerzy gamę samochodów częściowo lub w pełni elektrycznych do około 30 modeli, z czego około 20 będzie w pełni elektrycznych.

Cyfryzacja i Car.Software

Audi korzysta z efektu synergii w ramach Grupy Volkswagen również w zakresie cyfryzacji i będzie teraz jeszcze efektywniej wykorzystywać tę przewagę konkurencyjną. Prezes zarządu AUDI AG Markus Duesmann obejmuje funkcję prezesa organizacji Car.Software-Organization, która łączy i poszerza know-how różnych marek.

Działająca w ramach Grupy jednostka ma za zadanie stworzenie jednolitego systemu operacyjnego z podstawowymi funkcjami dla wszystkich pojazdów wszystkich marek Grupy. Do zadań Car.Software-Organization należy również dalszy rozwój funkcji z myślą o jeździe zautomatyzowanej.

Planowanie inwestycyjne ma jedno proste przesłanie: nie ograniczamy istoty naszych produktów, lecz w pełni priorytetowo traktujemy wydatki na elektromobilność i rozwój oprogramowania” – mówi Markus Duesmann, prezes zarządu AUDI AG. „Kluczem do sukcesu jest konsekwentne skupienie się w tych kluczowych dla przyszłości tematach na synergii w ramach Grupy.”

Plan Transformacji Audi i porozumienie Audi.Zukunft

Dzięki optymalizacji gamy produktowej w celu zwiększenia efektywności, zmniejszeniu złożoności procesów wewnętrznych oraz obniżeniu kosztów stałych, marka Audi znajduje się w solidnej pozycji finansowej. Znaczny wzrost efektywności osiągnięto dzięki Planowi Transformacji Audi (ATP) i porozumieniu Audi.Zukunft. Plan Transformacji Audi, od momentu rozpoczęcia programu trzy lata temu, pozwolił zaoszczędzić ponad 6,5 miliarda euro. Pomimo trudnych warunków spowodowanych w tym roku pandemią wirusa Covid-19, AUDI AG nadal koncentruje się na celu, jakim jest osiągnięcie do 2022 roku za pośrednictwem tego programu łącznych oszczędności w kwocie około 15 miliardów euro. Ponadto porozumienie Audi.Zukunft kładzie podwaliny pod silną pozycję rynkową AUDI AG, zabezpieczenie miejsc pracy i rentowność poszczególnych zakładów.

Arno Antlitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansów i spraw prawnych, podkreśla: „Plan Transformacji Audi i porozumienie Audi.Zukunft sprawiają, że nasza firma jest przygotowana na przyszłość. Oba te programy zabezpieczają finansową bazę do dalszych inwestycji w technologie przyszłości, a tym samym zapewniają decydujący wkład w kształtowanie przemysłu motoryzacyjnego przyszłości.

Reklama